Aktualności

Struktura paliw 2021

Zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r. „Ciepłownia” Sp. z o.o. przedstawia informacje o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej i sprzedanej przez „Ciepłownię” Sp. z o.o. w 2021 roku oraz jej wpływie na środowisko

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez „Ciepłownia” Sp. z o.o. w 2021 roku.

struktura paliw 2022_1

2. Wykres kołowy obrazujący graficzną strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej o której mowa w pkt. 1 w [%]

struktura paliw 2022_2

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2021 roku przez „Ciepłownie” Sp. z o.o.

 struktura paliw 2022_3

4. Informacja o efektywności energetycznej

Informacja o nowym obowiązku prawnym dla sprzedawców energii elektrycznej

Zał. 3 – Poprawa-efektywności-energetycznej-oraz-informacja-o-charakterystykach-technicznych-efektywnych-energetycznie-urządzeń

Struktura paliw 2020

Zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r. „Ciepłownia” Sp. z o.o. przedstawia informacje o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej i sprzedanej przez „Ciepłownię” Sp. z o.o. w 2018 roku oraz jej wpływie na środowisko

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez „Ciepłownia” Sp. z o.o. w 2020 roku.

struktura paliw 2020_1

 

2. Wykres kołowy obrazujący graficzną strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej o której mowa w pkt. 1 w [%]

 

struktura paliw 2020_2

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2018 roku przez „Ciepłownie” Sp. z o.o.

 

 struktura paliw 2020_3

4. Informacja o efektywności energetycznej

Informacja o nowym obowiązku prawnym dla sprzedawców energii elektrycznej

Zał. 3 – Poprawa-efektywności-energetycznej-oraz-informacja-o-charakterystykach-technicznych-efektywnych-energetycznie-urządzeń

Dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Modernizacja odpylania kotłów ERm-8,0-1,3 K1 i ERm-8,0-1,3 K2 w Ciepłowni  przy ul. Piotrkowskiej w Aleksandrowie Łódzkim.

Wartość zadania – 1.375.400,00 PLN

Dofinansowanie zadania w formie pożyczki zostało zrealizowane za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.290.000,00 PLN.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy o OZE

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w 2015 roku procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci wyniósł 0%.