Ciepłownia Sp. z o.o.

Ciepłownia Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1999 roku na bazie wydzielonego majątku z likwidowanego zakładu Sandra S.A.. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność polegająca na wytwarzaniu , przesyłaniu i dystrybucji ciepła oraz obrotu i dystrybucji energii elektrycznej z zgodnie z posiadanymi koncesjami wydanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wytwarzamy i dostarczamy energię cieplną, w postaci gorącej wody do ogrzewania budynków i pary technologicznej do celów przemysłowych, mieszkańcom i firmom znajdującym się w północno – zachodniej części Aleksandrowa Łódzkiego, korzystając z sieci ciepłowniczych – własnych i dzierżawionych od miasta. Zajmujemy się także dostawą energii elektrycznej do obiektów mieszkalnych i przemysłowych, podłączonych do naszych stacji transformatorowych.

Ponadto świadczymy dla tych firm usługi zaopatrzenia w zimną wodę oraz odprowadzania ścieków.