Struktura paliw 2021

Zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r. „Ciepłownia” Sp. z o.o. przedstawia informacje o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej i sprzedanej przez „Ciepłownię” Sp. z o.o. w 2021 roku oraz jej wpływie na środowisko

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez „Ciepłownia” Sp. z o.o. w 2021 roku.

struktura paliw 2022_1

2. Wykres kołowy obrazujący graficzną strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej o której mowa w pkt. 1 w [%]

struktura paliw 2022_2

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2021 roku przez „Ciepłownie” Sp. z o.o.

 struktura paliw 2022_3

4. Informacja o efektywności energetycznej

Informacja o nowym obowiązku prawnym dla sprzedawców energii elektrycznej

Zał. 3 – Poprawa-efektywności-energetycznej-oraz-informacja-o-charakterystykach-technicznych-efektywnych-energetycznie-urządzeń

Posted in Aktualności.