Energia elektryczna 

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzona jest zgodnie z koncesją na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 26.09.2014r. Nr DEE/331/185/W/OŁO/2014/KK.

Przedmiotem działalności w zakresie dystrybucji energią elektryczną jest dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców znajdujących się w Aleksandrowie Łódzkim na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie „Ciepłowni” Sp. z o. o. sieciami niskiego napięcia.

Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wg kryteriów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.

W oparciu o zasady podziału odbiorców ustala się grupy taryfowe C21 i C11.